profile

गेरुवा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पशुपतिनगर, बर्दिया

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2079-06-19

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2022
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ